Τεμαχιστές

ΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ
ΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΞΟΝΑ

Μηχανήματα για κοπή κάθε τύπου υλικού (χαρτόνι, ξύλο, πλαστικό, μέταλλο, ελάστικά, σκουπίδια, υφάσματα).

Οι τεμαχιστές διπλού άξονα είναι αργόστροφοι (λειτουργούν στις 45RPM) και λειτουργούν με αντίστροφα περιστρεφόμενους δίσκους οι οποίοι λειτουργούν ως μαχαίρια.

Ιπποδύναμη από 10 μέχρι και 800HP.

Το μήκος του άξονα κοπής διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και μπορεί να φτάσει σε πλάτος τα 2 μέτρα.

Σε ορισμένα μοντέλα υπάρχει δυνατότητα επιλογή μεγέθους αποκόμματος με την προσθήκη σήτας με οπές η ειδικού συστήματος μείωσης του μεγέθους αποκόμματος.

ΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ-ΜΟΝΟΥ-ΑΞΟΝΑ
ΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ ΜΟΝΟΥ ΑΞΟΝΑ

Μηχανήματα για κοπή κάθε τύπου υλικού (χαρτόνι, ξύλο, πλαστικό, μέταλλο, ελαστικά, σκουπίδια, υφάσματα).

Η διαφορά τους είναι ότι λειτουργούν με τύμπανο το οποίο έχει ενσωματωμένα "νύχια" σε σχήμα ρόμβου για την κοπή των υλικών και περιστρέφεται με μεγαλύτερη ταχύτητα απο τους τεμαχιστές διπλού άξονα (μέχρι 120RPM).

Ιπποδύναμη από 10 μέχρι και 240HP.

Το μήκος του άξονα κοπής διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και μπορεί να φτάσει σε πλάτος τα 3 μέτρα.

Σε όλα μοντέλα υπάρχει δυνατότητα επιλογή μεγέθους αποκόμματος με την προσθήκη σήτας με οπές η οποία μπορεί να εναλλάσεται από το χειριστή με μεγαλύτερη ή μικρότερη ανάλογα με το αντίστοιχο έργο.

1.1.3.3-BAG-OPENERS
BAG OPENERS

Οι τεμαχιστές αυτοί προορίζονται για κέντρα διαλογής απορριμάτων και αποτελούν συνήως το 1ο στάδιο της γραμμής διαχωρισμού.