Μηχανήματα Καταστροφής Αρχείου

Εξοπλισμός για την καταστροφή εμπιστευτικών εγγράφων, λογιστικών αρχείων, αρχεία πελατών, βιβλίων, οπτικών/ψηφιακών μέσων, σκληρών δίσκων.

HSM_SP4040V_P1_JPGadaNPtS2ZRM1u_1280x1280
ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ & ΠΡΕΣΑ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΑ ΥΛΙΚΑ

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει συνδυασμό τεμαχιστή και πρέσας για καταστροφή έντυπου αρχείου, ολόκληρων κλασέρ/ντοσιέ, βιβλίων σε μη ανακτήσιμη μορφή μέχρι επίπεδο βαθμίδας ασφαλείας DIN-5.

HSM_StoreEx_HDS150_P1_1280x1280
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ειδικό μηχάνημα για ασφαλή καταστροφή USB sticks, CDs - DVDs, σκληρών δίσκων, σε μη ανακτήσιμη μορφή μέχρι επίπεδο βαθμίδας ασφαλείας 5.