ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

«Η Ανακύκλωση σήμερα αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το περιβάλλον και το μέλλον μας. Δεν είναι μια εφήμερη τάση της εποχής,

αλλά αντίθετα, υποχρέωση κάθε πολιτισμένης κοινωνίας που συμβάλει έμπρακτα στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.

Παράλληλα, εντοπίζεται η ανάγκη για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας που προάγει την Ανακύκλωση στους πολίτες και όλους τους

κοινωνικούς εταίρους αναγνωρίζοντας ότι η Ανακύκλωση πρέπει να μπει στην καθημερινότητά μας και να γίνει Τρόπος Ζωής.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, Ανακύκλωση με καθαρά τεχνικούς όρους είναι η διαδικασία μέσα από την οποία επιτυγχάνεται

η εκ νέου χρήση των υλικών συσκευασίας (γυαλί, χαρτί, πλαστικό αλουμίνιο, λευκοσίδηρο και ξύλο) και η επανεισαγωγή τους

στον κύκλο παραγωγής.»

 

"Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Η ΡΙΑΚ από τη μεριά της στηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια της ΕΕΑΑ προσφέροντας υπηρεσίες συντήρησης στα Κέντρα Ανακύκλωσης που έχει υπό την εποπτεία της,

συμβάλλοντας στην απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Με τον εξοπλισμό που παρέχει και υποστηρίζει δίνει λύσεις που συμβάλλουν στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών,

απευθυνόμενη σε εταιρίες με Υψηλό Αίσθημα Κοινωνικής Ευθύνης.

 

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 στο Νομό Ηλείας,

η ΡΙΑΚ έκανε δωρεά ένα μηχάνημα επεξεργασίας πλαστικών και μεταλλικών δοχείων στο δημοτικό σχολείο Ζαχάρως

με σκοπό να βοηθήσει την ανάπτυξη της ανακύκλωσης στην πληγείσα περιοχή,

αλλά και να συμβάλει στην εκπαίδευση των παιδιών και στην ένταξή τους στην κουλτούρα της ανακύκλωσης.

 


 

NEWSLETTER
Copyright RIAK 2008 Designed & Hosted by Eptastro